Vyhledávání


Kontakt

zafl.liga[@]seznam.cz
bankovní spojení: 3200555397/6800

jan.sta[@]centrum.cz

Pravidla pro sezonu 2016/2017

 

SAVANNAH ZAFL LIGA se hraje podle pravidel ČFBU.

Zde jsou odchylky od běžných pravidel:

Tresty

 

červená karta –  trest ve hře 5 min plus do konce zápasu + stop na minimálně na příští zápas (dle rozhodnutí disciplinární komise)

                        - za dvě žluté karty v zápase                                 

Pokuty za jednotlivé karty:

ČK – 300 Kč

Jakmile má tým za sezónu 5 ČK, končí v lize.

Pokud hráč obdrží ČK, ta bude zaplacena ze sezónní týmové kauce. 

Jakmile hráč obdrží ČK, odchází do šaten a nesmí se již vrátit na hrací plochu a nesmí být přítomen ani jako divák. Za toto je zodpovědný kapitán týmu, jehož hráč dostal ČK.

Rozhodčí může udělit kartu i hráči na střídačce nebo hráči z týmu, který zrovna nehraje, pokud to uzná za vhodné.

Soupisky

Soupiska obsahuje max. 20 hráčů, v lize je každý hráč ze zdravotního hlediska odpovědný sám za sebe!! Soupisky na sezónu 2014/2015 se odevzdávají nejpozději 10.září 2014. Pokud jakýkoli tým takto neučiní, dostane od vedení ligy pokutu 300Kč.

Na soupisce musí být uvedeno celé jméno i příjmení hráče, dále pak rok narození a číslo dresu, se kterým bude tento hráč po celou sezónu nastupovat.

Na soupisky se během sezóny mohou připisovat další hráči pouze tehdy, pokud vedení ligy otevře přestupové okno. Počet hráčů na soupisce ale nesmí přesáhnout 20.

Pokud za tým nastoupí hráč, který není uveden na soupisce mužstva pro celou sezónu, tým dostane pokutu 500 Kč a kontumují se mu všechny výsledky, ve kterých zatajil hráče, výsledkem 0:5 ve prospěch soupeře. Kontumace zápasů je vždy 0:5.

 

Další info

Všichni hráči týmu musí mít dresy, nebo trika stejné barvy (popřípadě rozlišováky) s dobře viditelným číslem . Každý hráč ligy má pro sezónu své číslo, se kterým nastupuje po celou dobu trvání sezóny.

V případě stejné barvy dresů u dvou týmů rozhodne los o tom, kdo bude hrát v rozlišovacích dresech. ( Pozn. Vedení ZAFL nedisponuje rozlišovacími dresy. Proto všem týmům doporučujeme, aby s sebou na turnaj nosily dvě trika – týmový dres a pak třeba rozlišováky, přes které bude číslo dresu pod ním viditelné).

Hráč během sezóny může změnit číslo dresu jen tehdy, pokud to nejdříve projedná s vedením ligy a to vyřkne souhlasné stanovisko.

 

Povinnosti týmu pořádajícího kolo

Na každé kolo ligy je určen tým, který se řídí PŘEDPISEM SAVANNAH ZAFL LIGY PRO SEZÓNU 2014/2015.

 

Vybavení haly

MANTINELY A BRANKY NEJSOU MAJETKEM ZAFL. POKUD JAKÝKOLI HRÁČ ROZBIJE, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM ZNEHODNOTÍ TOTO VYBAVENÍ, JE NUCEN TOTO NECHAT NA VLASTNÍ NÁKLADY SPRAVIT, POKUD TAK NEUČINÍ PO DOHODĚ S VEDENÍM LIGY, BUDE VYLOUČEN Z LIGY A JEHO TÝM DOSTANE POKUTU 3000 KČ. POKUD TÝM ODMÍTNE TUTO POKUTU UHRADIT, JE AUTOMATICKY VYLOUČEN Z LIGY PRO ZBYTEK SEZÓNY I PRO SEZÓNY DALŠÍ!!!!